Logitech BRIDGE - giải pháp mô phỏng bàn phím thật trong không gian VR khi dùng HTC Vive

Logitech BRIDGE - giải pháp mô phỏng bàn phím thật trong không gian VR khi dùng HTC Vive

Khi đeo kính thực tế ảo như HTC Vive thì chúng ta chỉ nhìn thấy không gian ảo, thật sự rất khó để gõ bàn phím khi cần nhập liệu. 

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM