Microsoft đã bắt đầu cập nhật ứng dụng Microsoft Store trên Windows 10 Insider

Microsoft hôm nay đã bắt đầu cập nhật ứng dụng Microsoft Store trên Windows 10 Insider để mang tới giao diện trong mờ và hiệu ứng cuộn đẩy nút nhấn quan trọng lên cạnh trên cửa sổ.
Microsoft đã bắt đầu cập nhật ứng dụng Microsoft Store trên Windows 10 Insider

Đây là những hiệu ứng mới trong Fluent Design - điểm đặc trưng của bản update Fall Creators. Lưu ý, nếu bạn đang sử dụng Windows Store thì sau khi update xong bạn sẽ thấy logo đổi thành Microsoft Store đấy nhé, đừng lo lắng vì đây là kế hoạch của Microsoft nhằm bán nhiều thứ hơn trên cửa hàng này.

Nguồn: Aggiornamenti Lumia