Mảng smartphone thất bại nhưng CEO Satya Nadella vẫn nhận mức lương và thưởng “khủng" từ Microsoft

Thu nhập của CEO Satya Nadella vừa được tiết lộ trong báo cáo của năm tài chính vừa qua của Microsoft với con số tổng cộng tới hơn 20 triệu USD tính gộp cả tiền mặt và lượng cổ phiếu được nhận.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM