Alphabet có thể sẽ tách Project Loon thành công ty độc lập

Tuần trước thì Alphabet, công ty mẹ của Google công bố đã được cấp giấy phép thử nghiệm Loon ở Puerto Rico, dịch vụ cung cấp mạng không dây từ trên khinh khí cầu.

 Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ giấy phép này thì người ta phát hiện ra pháp nhân trên đó không phải là Alphabet hay Google mà là Loon Inc. Điều này cho thấy nhiều khả năng Alphabet đã tách Project Loon thành một công ty độc lập để có thể hoạt động mà không bị ảnh hưởng bởi công ty mẹ.

Project Loon là dịch vụ truyển tải Internet từ trên không, sử dụng hệ thống khinh khí cầu bay vòng quanh để đưa mạng xuống mặt đất, cực kỳ hữu dụng ở những khu vực hẻo lánh. Project Loon được bắt đầu từ phòng thứ nghiệm X, nơi nghiên cứu những dự án bí mật của Google. Hồi tháng 5 vừa qua thì Loon đã thử nghiệm thành công ở Peru.

Ngoài Loon, Google cũng có dự án Skybender nhằm cung cấp mạng 5G từ máy bay drone năng lượng Mặt Trời

Tham khảo: BI

http://tinhte.vn/threads/alphabet-co-the-se-tach-project-loon-thanh-cong-ty-doc-lap.2736464/