BlackBerry chấm dứt kiện tụng, ký thỏa thuận cấp quyền sử dụng bằng sáng chế cho BLU Products

Như các bạn đã biết, Blackerry giờ đây không còn sản xuất điện thoại nữa mà đã tham gia vào những thi trường khác và đạt được lợi nhuận khá ấn tượng trong thời gian qua nhờ việc bán phần mềm. Tuy nhiên, họ vẫn tham gia vào thị trường smarphone theo nhiều cách và một trong số đó là những hợp đồng thỏa thuận cho phép các hãng khác sử dụng bằng sáng chế của mình, điển hình như BLU Products.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM