Đã có thể tải về Android 8 Oreo cho các máy Pixel và Nexus trên toàn cầu

Hôm thứ 2 thì chỉ người dùng đăng ký bản thử nghiệm của Android 8 đã có thể tải bản chính thức về, còn bây giờ thì tất cả khách hàng dùng Pixel, Pixel X, Pixel C, Nexus 6P, Nexus 5X và Nexus Player đều đã có thể tải Android 8 Oreo để sử dụng.

 Trong trường hợp bạn không muốn cập nhật qua OTA thì có thể tải về file factory images ở cuối bài viết hoặc chỉ tải về phần cập nhật OTA tại đây.

Tham khảo: Google