Tôn vinh những sáng tạo KH&CN với sự nghiệp phát triển đất nước


Toàn cảnh hội thảo.
Ngày 17/8 tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (KHKT) Việt Nam phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Khoa học “Sáng tạo KHCN Việt Nam với sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Hội thảo đã báo cáo tổng kết Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam 2016 và Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 (2014-2015). Theo đó, Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2016 đã có 95 công trình tham gia với 45 công trình đạt giải, trong đó có 2 công trình được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) trao Chứng nhận và huy hiệu.
Bên cạnh đó, Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 (2014-2015) cũng đã có 90 giải pháp đạt giải.
Theo ông Bùi Thế Đức – Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, các công trình, giải pháp đạt giải đã và đang được áp dụng trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, góp phần thúc đẩy sản xuất của các doanh nghiệp, nâng cao năng suất - chất lượng sản phẩm và tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước.
Tại Hội thảo, đã có 16 tham luận của các nhà khoa học trong nước được báo cáo. Đây là các công trình đã đạt Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam và Giải thưởng của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới WIPO, thuộc 6 lĩnh vực: Cơ khí - tự động hóa, Công nghệ vật liệu, Công nghệ thông tin – điện tử và viễn thông, Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống, Công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu – bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.
Nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng về mặt quốc phòng – an ninh, phát triền bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu,… như “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo kính quan sát đêm tầm xa cho biển đảo”, “Nghiên cứu, cải tiến chất lượng súng chống tăng SCT-9 nhằm ứng phó biến đổi khí hậu và phù hợp với môi trường Việt Nam”, “Thâm canh trồng sả trên đất chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu”…
Trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức đề nghị các Bộ, ngành liên quan tập trung thảo luận phương hướng đổi mới công tác tuyên truyền về Giải thưởng sáng tạo KHCN và Hội thi kỹ thuật toàn quốc; tập trung trao đổi kinh nghiệm và biện pháp triển khai ứng dụng các công trình đạt giải vào sản xuất và đời sống; thảo luận các chính sách, chủ trương phù hợp điều kiện đất nước, nhằm kiến nghị với Nhà nước về cơ chế hỗ trợ sáng tạo công nghệ; mở rộng các giải pháp công nghệ hướng đến việc nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, giúp Nhà nước kiềm chế lạm phát, ứng phó với biến đổi khí hậu, an toàn vệ sinh thực phẩm,…
Trong khuôn khổ Hội thảo, Ban tổ chức cũng đã trao tặng kỷ niệm chương và cờ khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị có nhiều thành tích trong hoạt động sáng tạo KHCN.
Hội thảo 'Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước' được tổ chức hàng năm nhằm thúc đẩy việc áp dụng các công trình đoạt giải vào sản xuất và đời sống.
Trong 22 năm tổ chức, Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam đã có 2.359 công trình tham gia, với 767 công trình đoạt giải.
Qua 14 lần tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc đã có 5.150 giải pháp dự thi, với 724 giải pháp đoạt giải. Các công trình, giải pháp đoạt giải đã được áp dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống, giải quyết những yêu cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.