Hầu hết các công ty sẽ không trả tiền chuộc cho tin tặc nếu phải công khai

Hầu hết các công ty sẽ không trả tiền chuộc cho tin tặc nếu phải công khai
Phần lớn các chuyên gia an toàn thông tin ATTT cho biết họ sẽ suy nghĩ kỹ về việc trả tiền chuộc nếu bị tấn công mạng khi phải công khai việc này.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM