Sử dụng công nghệ tạo ra giá trị chia sẻ, Gojek lọt “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam"

Sử dụng công nghệ tạo ra giá trị chia sẻ, Gojek lọt “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam"
Gojek được ghi nhận nhờ các chính sách nhân sự tập hợp được đội ngũ dưới các mục tiêu chung nhằm tạo ra tác động xã hội, như ra mắt GoCar giữa tâm dịch COVID-19 để hỗ trợ lực lượng y tế tuyến đầu
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM