Chuyển đổi số: Vai trò của Chính phủ và các cơ quan quản lý là rất quan trọng

Chuyển đổi số: Vai trò của Chính phủ và các cơ quan quản lý là rất quan trọng
Nhiều cơ quan quản lý đã xây dựng các cơ chế thử nghiệm tạo điều kiện phát triển các công nghệ mới, góp phần thúc đẩy sự đổi mới nhanh chóng. Tại Việt Nam, việc ra mắt chương trình chuyển đổi số quốc gia tới năm 2025 là một bước đi lớn, tích cực và đúng h
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM