Không một tổ chức nào có thể đảm bảo ATTT 100% mà mục tiêu là nỗ lực hạn chế sự cố

Không một tổ chức nào có thể đảm bảo ATTT 100% mà mục tiêu là nỗ lực hạn chế sự cố
Theo ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục ATTT, Bộ TTTT, việc phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về ATTT. Do đó, không một tổ chức nào khẳng định có thể đảm bảo ATTT 100 mà đang nỗ lực để hạn chế xảy ra sự cố, và nếu có thì thiệt hại là ít nhất, thời gian ảnh hưởng ngắn nhất.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM