Ba trụ cột xây dựng chuyển đổi số ngành nông nghiệp

Ba trụ cột xây dựng chuyển đổi số ngành nông nghiệp
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa chuyển đổi số vào nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp minh bạch trách nhiệm bền vững.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM