G-Group, Huawei, Viettel... được vinh danh xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam

G-Group, Huawei, Viettel... được vinh danh xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam
Tại Diễn đàn quốc gia Văn hóa với doanh nghiệp 2021 được tổ chức mới đây, một số đơn vị ICT đã nhận được bằng khen là doanh nghiệp DN hưởng ứng tích cực cuộc vận động Xây dựng văn hóa DN Việt Nam.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM