Zero Trust Network Access: Giải pháp bảo mật lý tưởng với mô hình làm việc từ xa

Zero Trust Network Access: Giải pháp bảo mật lý tưởng với mô hình làm việc từ xa
Zero Trust Network Access ZTNA đang trở thành một thuật ngữ thường được nhắc đến trong ngành CNTT. ZTNA hoạt động dựa trên nguyên tắc không cấp sự tin tưởng ngay lập tức hoặc liên tục cho bất kỳ người dùng nào.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM