Chuyển đổi số y tế để không lãng phí ngân sách, nhân lực?

Chuyển đổi số y tế để không lãng phí ngân sách, nhân lực?
Y tế là lĩnh vực hàng đầu được ưu tiên chuyển đổi số trong Chiến lược phát triển Kinh tế số, Xã hội số dự kiến sẽ được phê duyệt trong tháng 12 này.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM