Phát triển hạ tầng TT&TT để phù hợp với các mô hình kinh tế mới

Phát triển hạ tầng TT&TT để phù hợp với các mô hình kinh tế mới
Với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp CMCN 4.0 và quá trình chuyển đổi số CĐS quốc gia, cộng đồng doanh nghiệp DN Việt Nam cần tìm ra những giải pháp xây dựng hạ tầng số phù hợp để CĐS thành công, tạo ra các đột phá trong sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM