Đà Nẵng thu hút các dự án về CNTT, công nghệ cao để trở thành "thành phố môi trường"

Đà Nẵng thu hút các dự án về CNTT, công nghệ cao để trở thành "thành phố môi trường"
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm nhấn mạnh Đà Nẵng đang cùng với các cơ quan Trung ương xây dựng hệ sinh thái số, ưu tiên thu hút các dự án FDI về CNTT, công nghệ cao nhằm xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường và là điểm đến của các tập đoàn công nghệ số toàn cầu.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM