Quản trị rủi ro môi trường số tại Việt Nam

Quản trị rủi ro môi trường số tại Việt Nam
Những thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, mua bán sản phẩm dịch vụ bất hợp pháp, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ... là những hoạt động phổ biến trên Internet hiện nay. Các doanh nghiệp DN không thể ngăn chặn những hiện tượng này bằng những phương pháp giám sát truyền thống.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM