Hiện đại hóa công nghệ quan trắc để đánh giá đúng các rủi ro thiên tai

Hiện đại hóa công nghệ quan trắc để đánh giá đúng các rủi ro thiên tai
Hiện đại hóa công nghệ quan trắc, truyền tin, dự báo khí tượng thủy văn KTTV là nhiệm vụ hàng đầu của ngành KTTV hiện nay...
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM