Xây dựng mô hình logistics chuyên biệt đưa nông sản Việt "vươn ra biển lớn"

Xây dựng mô hình logistics chuyên biệt đưa nông sản Việt "vươn ra biển lớn"
Đặc thù của nông sản là tính thời vụ, thời gian lưu trữ, sử dụng ngắn ngày, đòi hỏi khâu bảo quản phải thực hiện tốt, khâu lưu thông đến người tiêu dùng phải nhanh để bảo toàn giá trị nông sản.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM