Khoa học và công nghệ xuất chúng

Khoa học và công nghệ xuất chúng
Ngày 25/11/2021, Sàn giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị chính thức ra mắt, khẳng định sự đổi mới sáng tạo có chỗ đứng, vị trí tiên phong với các hoạt động kết nối cung - cầu xúc tiến thương mại đồng thời trưng bày hàng nghìn sản phẩm KHCN của doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM