Dịch COVID-19 khiến lối sống "online" được phổ cập nhiều thế hệ

Dịch COVID-19 khiến lối sống "online" được phổ cập nhiều thế hệ
Số liệu từ ấn phẩm điện tử của Adsota cho thấy, chỉ trong mùa dịch vừa qua, tỷ lệ người sử dụng 3 - 4 mạng xã hội đã tăng ấn tượng từ 10 đến 13, chủ yếu là nhóm Gen Y và Gen X. Như vậy, lối sống online đang không chỉ phổ biến tại Việt Nam mà còn lan rộng ra nhiều thế hệ.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM