Công nghệ nhận diện khuôn mặt Viettel đạt tiêu chuẩn FRVT 1:N của Mỹ

Công nghệ nhận diện khuôn mặt Viettel đạt tiêu chuẩn FRVT 1:N của Mỹ
Công nghệ nhận diện khuôn mặt của Viettel Solutions trở thành giải pháp đầu tiên của Việt Nam lọt vào top 30 trong bài kiểm tra đo lường và đánh giá chất lượng toàn cầu khó nhất của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia Mỹ NIST.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM