Các yếu tố ảnh hưởng đến ATTT trên mạng 5G ở Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng đến ATTT trên mạng 5G ở Việt Nam
Các quốc gia đã triển khai mạng 5G trên thế giới đã cho thấy tốc độ vượt trội so với mạng 4G Song song với đó, các nhà mạng sẽ gặp những rủi ro từ lỗ hổng mạng 2G, 3G, từ đó tin tặc hacker có thể xâm nhập, khai thác.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM