Ngăn chặn tội phạm giả mạo danh tính bằng eKYC

Ngăn chặn tội phạm giả mạo danh tính bằng eKYC
Mở tài khoản trực tuyến nhờ eKYC định danh điện tử đã rút ngắn quy trình xác thực so với trước đây. Nhưng làm sao để eKYC đảm bảo an toàn, bảo mật luôn là vấn đề hàng đầu của doanh nghiệp DN khi tội phạm luôn tìm kiếm những kẽ hở công nghệ để lợi dụng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM