Cảnh báo nguy cơ tấn công mạng vào kỳ nghỉ lễ cuối năm

Cảnh báo nguy cơ tấn công mạng vào kỳ nghỉ lễ cuối năm
Với số lượng nhân viên trực nghỉ lễ hạn chế, đôi khi thiếu cả những người ra quyết định, kỳ nghỉ cuối tuần có thể trở thành thảm họa an toàn thông tin với các tổ chức.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM