Xây dựng đô thị đại học thông minh đầu tiên tại Việt Nam

Xây dựng đô thị đại học thông minh đầu tiên tại Việt Nam
Dự án sẽ thúc đẩy phát triển đô thị thông minh ĐTTM tại Việt Nam theo chiến lược đến năm 2030 của Chính phủ, đóng góp vào lĩnh vực phát triển các ứng dụng cho ĐTTM của thế giới.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM