Philippines: nỗ lực cải thiện Internet, triển khai 5G để cung cấp DVCTT

Philippines: nỗ lực cải thiện Internet, triển khai 5G để cung cấp DVCTT
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho rằng những thành công trong phát triển kinh tế có thể thực hiện được bằng cách thúc đẩy cung cấp dịch vụ công DVC hiệu quả, xây dựng chính phủ điện tử CPĐT thành công.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM