Tích hợp không đồng nhất, cơ hội cho phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn tại Việt Nam

Tích hợp không đồng nhất, cơ hội cho phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn tại Việt Nam
Tuần qua, các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế đều cho đăng tin nổi bật về dự án đầu tư mới của Amkor tại Việt Nam.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM