Một số đề xuất thúc đẩy CĐS giáo dục và học trực tuyến hiệu quả

Một số đề xuất thúc đẩy CĐS giáo dục và học trực tuyến hiệu quả
Việc giảng dạy, học tập trực tuyến đã trở thành một xu hướng và có thể áp dụng linh hoạt trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, vẫn cần có các giải pháp để việc học tập trực tuyến trở nên hiệu quả, đóng góp vào chuyển đổi số CĐS giáo dục và đào tạo GDĐT.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM