Chuỗi cung ứng tiếp tục là đích ngắm của hacker trong năm 2022

Chuỗi cung ứng tiếp tục là đích ngắm của hacker trong năm 2022
Hãng bảo mật toàn cầu Kaspersky cho biết các cuộc tấn công vào chuỗi cung ứng sẽ là một xu hướng phát triển vào năm 2022 và cả những năm sau này.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM