Nhân sự an ninh mạng khan hiếm do gia tăng các mối đe dọa bảo mật

Nhân sự an ninh mạng khan hiếm do gia tăng các mối đe dọa bảo mật
Khoảng cách giữa nhu cầu tuyển dụng chuyên gia an ninh mạng và thực tế số lượng nguồn nhân lực có thể đáp ứng tiếp tục nới rộng hơn khi nhiều mối đe dọa mới xảy ra.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM