Miễn phí chuyển phát CCCD gắn chip khi người dân thay đổi địa chỉ nhận

Miễn phí chuyển phát CCCD gắn chip khi người dân thay đổi địa chỉ nhận
Việc chuyển phát căn cước công dân CCCD đến địa chỉ người nhận được Bưu điện Việt Nam BĐVN thực hiện theo yêu cầu tự nguyện của người dân thông qua mạng phục vụ bưu chính công ích.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM