Cách mạng số DVC, ứng dụng CNTT để đối phó nhiều thách thức

Cách mạng số DVC, ứng dụng CNTT để đối phó nhiều thách thức
Các bộ trưởng phụ trách lĩnh vực công nghệ số đã nhất trí tiếp tục đẩy mạnh sử dụng công nghệ số để giảm tác động môi trường, thu hẹp khoảng cách số và xây dựng lòng tin vào các dịch vụ số của chính phủ.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM