Được cấp phép Mobile Money, VNPT hướng dẫn khách hàng đăng ký dịch vụ

Được cấp phép Mobile Money, VNPT hướng dẫn khách hàng đăng ký dịch vụ
Bắt đầu từ ngày 19/11/2021, Tập đoàn VNPT sẽ tiếp cận và hướng dẫn khách hàng đủ điều kiện đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Money.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM