Tấn công mã độc ransomware dưới dạng dịch vụ ngày càng gia tăng

Tấn công mã độc ransomware dưới dạng dịch vụ ngày càng gia tăng
Hãng bảo mật Sophos tin rằng trong năm 2022 và cả sau này, mô hình kinh doanh ransomware dưới dạng dịch vụ sẽ tiếp tục đe dọa các doanh nghiệp DN và tổ chức, vì mô hình này cho phép tội phạm xây dựng ransomware và tiếp tục cải thiện sản phẩm, đồng thời cung cấp cho các nhóm tội phạm khác và kiếm lời.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM