MobiFone: Nhà mạng đầu tiên chính thức được chấp thuận triển khai thí điểm Mobile Money

MobiFone: Nhà mạng đầu tiên chính thức được chấp thuận triển khai thí điểm Mobile Money
Dịch vụ Mobile Money cho phép khách hàng dùng tài khoản viễn thông để thực hiện nhiều giao dịch khác nhau
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM