Thái Nguyên quyết liệt triển khai ứng dụng ID đẩy mạnh chuyển đổi số

Thái Nguyên quyết liệt triển khai ứng dụng ID đẩy mạnh chuyển đổi số
Thái Nguyên đang phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số CĐS, đến năm 2030 vươn lên nằm trong nhóm 10.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM