Phuket hướng tới xây dựng một thành phố y tế thông minh

Phuket hướng tới xây dựng một thành phố y tế thông minh
Chính quyền tỉnh Phuket đang có tham vọng thực hiện mục tiêu Thành phố y tế thông minh nhằm phát triển hòn đảo này thành một trung tâm quốc tế về y tế và chăm sóc sức khỏe.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM