Sếp Bkav: Cần thay đổi quan điểm và cách tiếp cận các cuộc tấn công mạng

Sếp Bkav: Cần thay đổi quan điểm và cách tiếp cận các cuộc tấn công mạng
Theo đại diện BKAV, do bất kì đơn vị, lĩnh vực nào cũng có thể trở thành đối tượng bị tin tặc hỏi thăm nên cần phải thay đổi quan điểm về các cuộc tấn công mạng, coi đó là một yếu tố tất yếu, thường xuyên phải đối mặt.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM