Thái Nguyên ngăn chặn gần 150 triệu lượt dò quét vào hệ thống trung tâm dữ liệu

Thái Nguyên ngăn chặn gần 150 triệu lượt dò quét vào hệ thống trung tâm dữ liệu
Từ đầu năm đến nay, ước tính các cán bộ an toàn thông tin ATTT tỉnh Thái Nguyên đã ngăn chặn được 147.740.524 lượt dò quét vào hệ thống trung tâm dữ liệu TTDL, ngăn chặn 20.136 cuộc tấn công, 269.702 thư rác chặn và xử lý 3.591 thư chứa mã độc, virus.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM