Việt Nam chủ động xây dựng hạ tầng số phát triển kinh tế - xã hội

Việt Nam chủ động xây dựng hạ tầng số phát triển kinh tế - xã hội
Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An cho biết Việt Nam đã xây dựng và triển khai một số chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số, làm tiền đề để thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM