Cần đầu tư đồng bộ ATTT cho các hệ thống trọng điểm quốc gia

Cần đầu tư đồng bộ ATTT cho các hệ thống trọng điểm quốc gia
VNPT là đơn vị tiên phong trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử CPĐT, chuyển đổi số CĐS quốc gia. Song song đó VNPT cũng có nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo ATTT cho các hệ thống này.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM