Thái Nguyên nỗ lực giúp nông dân “lên sàn”, phát triển kinh tế số nông nghiệp

Thái Nguyên nỗ lực giúp nông dân “lên sàn”, phát triển kinh tế số nông nghiệp
Nỗ lực chuyển đổi số CĐS, Thái Nguyên tích cực xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng CNTT để hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, truy xuất nguồn gốc hàng hóa giúp nâng cao uy tín sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM