Mở khoá cơ hội kinh doanh tại các TPTM của Indonesia

Mở khoá cơ hội kinh doanh tại các TPTM của Indonesia
Khi Indonesia đặt mục tiêu phát triển 100 thành phố thông minh TPTM vào năm 2045, quốc gia này mong muốn sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và tạo ra những cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp DN trong nước.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM