Nếu tận dụng tốt công nghệ, Việt Nam có thể thu hẹp khoảng cách với các nền giáo dục tiên tiến

Nếu tận dụng tốt công nghệ, Việt Nam có thể thu hẹp khoảng cách với các nền giáo dục tiên tiến
Theo đại diện STEAM for Vietnam, trên thế giới, việc học trực tuyến cũng mới chủ yếu mang tính chất tạm thời trong giai đoạn dịch bệnh. Do đó, nếu ứng dụng công nghệ hiệu quả trong việc giảng dạy, đây sẽ là thời điểm bước ngoặt để Việt Nam có thể đi cùng với các nền giáo dục tiên tiến, khi mà đã bị bỏ rất xa trong các hoạt động giáo dục truyền thống.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM