Phát triển năng lượng xanh, sạch, tái tạo giúp Việt Nam đẩy mạnh, phát triển quá trình CNH/HĐH đất nước

Phát triển năng lượng xanh, sạch, tái tạo giúp Việt Nam đẩy mạnh, phát triển quá trình CNH/HĐH đất nước
Hướng đến mục tiêu đổi mới cơ cấu, phát triển nền kinh tế - xã hội Việt Nam tăng trưởng bền vững, đồng thời, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa CNH/HĐH đất nước góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, sự cạnh tranh của nền kinh tế đất nước...
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM