Cơ quan nhà nước chia sẻ dữ liệu công dân đáp ứng giải quyết TTHC

Cơ quan nhà nước chia sẻ dữ liệu công dân đáp ứng giải quyết TTHC
Các cơ sở dữ liệu CSDL quốc gia được kết nối, chia sẻ sẽ phát huy được giá trị của dữ liệu giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, chất lượng dịch vụ công DVC và đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử CPĐT.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM