Malta là quốc gia đứng đầu về CPĐT ở châu Âu

Malta là quốc gia đứng đầu về CPĐT ở châu Âu
Malta là quốc gia đứng đầu trong số 36 quốc gia châu Âu về việc đưa các dịch vụ công DVC của chính phủ lên môi trường trực tuyến, theo báo cáo về chính phủ điện tử CPĐT năm 2021 eGovernment Benchmark Reports 2021 của Ủy ban châu Âu.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM