Chìa khoá để nâng cao chỉ số chuyển đổi số cấp bộ và tỉnh

Chìa khoá để nâng cao chỉ số chuyển đổi số cấp bộ và tỉnh
Theo khuyến nghị của Hội Truyền thông số Việt Nam VDCA, chính quyền ứng dụng công nghệ để ra quyết định dựa trên dữ liệu lớn. Dữ liệu càng được sử dụng thì càng có giá trị, như vậy cần mở dữ liệu để người dân và doanh nghiệp DN khai thác
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM